Friday, March 22, 2024

Mini Gougères with cream cheese filling

ตอนนี้ยังอยู่ในวังวนของขนมชิ้นเล็กๆ นะ

Friday, March 15, 2024

Green tea cookies with chocolate ganache

การมีคุกกี้ติดบ้านเป็นความสุขอย่างนึงนะคะ ^^

Friday, March 1, 2024

Ham and White sauce bread

เผลอแป๊บเดียว ปีนี้ผ่านไป 2 เดือนแล้วนะคะ มีคนบอกว่าเรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเมื่อเรามีความสุข ก็น่าจะแปลว่า เรามีความสุขอยู่นะ

Printfriendly