Friday, March 20, 2020

Pineapple Cake

 ช่วงนี้ ทุกคนคงต้องอยู่บ้านกันมากขึ้นนะคะ

Thursday, March 12, 2020

คัสตาร์ดทาร์ต: Custard Tarts

ช่วงนี้ ทำคุกกี้บ่อยมากนะคะ 555 อย่างว่าค่ะ เพราะมันเป็นขนมที่ทำง่าย (และทานง่าย) โดยช่วงหลังๆ จะทำใส่โหลวางไว้บนโต๊ะในครัว เกือบตลอด

Monday, March 9, 2020

คุกกี้แครอทเค้ก: Carrot Cake Cookies

จริงๆ ถ้าดูจากสูตรในบล็อกจะรู้เลยว่าปุ๊กชอบกินอะไร 555 เพราะ จะมีสูตรแบบซ้ำๆ กันเยอะมากอิอิ

Tuesday, March 3, 2020

คุกกี้บุหรี้: Cigarette Cookies

ว่าจะทำคุกกี้สูตรนี้ตั้งนานแล้วนะคะ เพราะมีไข่ขาวเยอะมาก อิอิ

Printfriendly