Tuesday, August 10, 2021

แป้งทาร์ตอัลมอนด์: Basic: Sweet Almond pastry

 จะว่าไปแล้ว จุดเริ่มต้นของการทำบล็อกของตัวเอง เริ่มต้นมาจากความคิดง่ายๆ ค่ะ 

Thursday, August 5, 2021

ขนมปังไส้เผือก: Taro Bread

 ขนมปังวันนี้เป็นเมนูที่ได้จากการที่ทำเผือกหวาน แล้วกินไม่หมดค่ะ ^^

Printfriendly