Friday, July 15, 2011

Soft Chocolate Sponge Cake

Another version from my beloved recipe ^^, after making the soft sponge cake I think about making it into chocolate version too.
 Soft Chocolate Sponge Cake
Make 23x23cm cake

2 ...................................... ไข่
50g ................................. น้ำตาลทราย
30g ................................. แป้งเค้ก
7g ……………........………. ผงโกโก้
......................................... เกลือเล็กน้อย
20ml ............................... Whipping cream (อุ่น)


เปิดเตาอบที่ 180°C.
วางกระดาษรองอบลงบนพิมพ์ขนาด 23m x23cm
ร่อน แป้ง ผงโกโก้ และเกลือด้วยกันพักไว้


 ตีไข่จนสีเริ่มอ่อนลง แล้ว ใส่น้ำตาลลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งข้นมาก (Thick ribbon stage).

แบ่งแบทเทอร์ประมาณ 1/4 ถ้วย แล้ว ผสมกับวิปปิ้งครีมอุ่นๆ 


โรยแป้งลงไป แล้วตะล่อมให้เข้ากัน 
แล้วเท ส่วนที่ผสมกับวิปปิ้งครีมไว้ กลับลงในไข่ ตะล่อมให้เข้ากัน

จะได้แบทเทอร์ข้น เนียนนะคะ
นำเข้าอบประมาณ 10-12 นาที หรือ จนเค้กไม่ยุบตัวลงเมื่อกดเบา

No comments:

Post a Comment

Printfriendly