Saturday, May 14, 2011

French Buttercream

Crème au beurre
60g ................................ น้ำตาลทราย
30g ................................ น้ำ
2 ..................................... ไข่แดง
125g ............................... เนยจืด
......................................... เกลือเล็กน้อย
1. ใส่น้ำตาลและน้ำลงในหม้อ น้ำขึ้นตั้งไฟปานกลาง
เมื่อน้ำเชื่อมอุณหภูมิประมาณ 100°C, ให้เริ่มตีไข่แดง


 2.เมื่อน้ำเชื่อมร้อนถึง 117°C
ค่อยๆเทน้ำเชื่อมลงในชามไข่แดง ตีด้วยความเร็วสูงจนน้ำเชื่อมหมด แล้ว ลดความเร็วลงเป็นปานกลาง ตีไปเรื่อยๆจนเย็น 
 ใส่เกลือ แล้วตีให้เข้ากัน ใส่เนยลงไปทีล่ะ 1 ช้อนโต๊ะ แล้วตีที่ความเร็วสูง รอบละประมาณ 1-2 นาที จนเข้ากันดี 


Adaptation from: Bakery in my heart, vol.1

No comments:

Post a Comment

Printfriendly